Stichting Kruisen & Kapellen Thorn
Stichting Kruisen & Kapellen Thorn

RochuskapelEenvoudige bakstenen niskapel met rondom bestrating van maaskeien in mozaïkpatroon.
In het fronton het opschrift: ANNO 1776-1989 ST. ROCHUS


Adres:Heerbaan
Bouwjaar:Onbekend

Over de oorsprong van het kapelletje is niets bekend. Het jaartal 1776 zal verwijzen naar het jaar van oprichting, maar gegevens hierover ontbreken.
Bekend is wel dat het Armbestuur in 1881 besloot tot het kopen van twee vazen voor " het kapelke van St. Rochus".
In 1962 wordt de kapel gerestaureerd door de familievereniging "Chris  Crasborn" op voorstel van Dhr. L. Hansen en onder auspiciëe van de Bisschoppelijke Stichting Kruisen en Kapellen te Roermond. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer M. Corstjens.
De Thornse kunstenaar Harrie van de Boel maakte een vrij groot beeld van St.Rochus met een hond die zijn wonden likt.

Op 4 juni 1980 wordt de kapel zwaar beschadigd doordat een automobilist met te hoge snelheid uit de bocht vloog. Het beeld van St. Rochus brak hierbij in tweeën. In de winter van 1989 werd de kapel volledig gerestaureerd, waarbij ook het opschrift werd aangebracht. In 1996 werd het huidige beeldje van St. Rochus geplaatst wat meer in overeenstemming is met de aard en de intentie van de kapel.Het beeld van Harrie van de Boel bevindt zich nu in het museum Thorn.

In 2002 werd de kapel wederom aangereden door een automobilist waarbij slechts lichte schade ontstond. Om deze rede is er in 2004 een grote zwerfkei geplaatst in de buurt van de kapel als buffer tegen nog meer onheil.
De kapel is eigendom van de Stichting Kruisen en Kapellen Thorn.

Beheerder

Mevr. Joke Parren

Locatie