Stichting Kruisen & Kapellen Thorn
Stichting Kruisen & Kapellen Thorn

FamiliekapelBouwjaar:1935

De H. Familiekapel bevond zich voorheen op de hoek Baarstraat - 1e Holle weg. De kapel werd afgebroken omstreeks 1935. Zij was toen al tot een ruine vervallen. De kapel leek op de kapelletjes van St. Hubertus, Antonius, Rochus of Barbara. In de kapel stonden 3 beelden, Maria, Josef en daartussen met wijd uitgespreide handen het kind Jesus.

De H. Familiekapel werd herbouwd op de oude locatie in 1998 op initiatief van en door bestuursleden en vrijwilligers van de stichting Kruisen en Kapellen Thorn. De kapel werd ontworpen door H. Cuijpers.

Op 18 oktober 1998 werd in het kader van de Limburgse Open Monumentendag de kapel ingezegend door deken Hamans. Het feest van de H. Familie valt op de zondag na de 6e januari. In december 2007 werd een document ondekt door T. Joosen in het kapittelarchief. Het gaat over een verzoek van de heer Henricus Meeckels, voorgelegd aan de kapittelvergadering van 2 maart 1771. Hij verzoekt daarin namens zijn broer zaliger, wiens laatste wil het was om een kapel op te bouwen: "Ter Eeren van Jesus Maria ende Joseph, omtrent het soo genoemt joden valderen, alwaar tusschen de 3 wegen een kleijn drijkantigh plaatsken is aen niemandt schadelijk".

Tijdens dezelfde vergadering kreeg Meeckels toestemming om de kapel op voornoemde plek te bouwen.

Beheerder

Mevr. M. Forschelen

Locatie