Stichting Kruisen & Kapellen Thorn
Stichting Kruisen & Kapellen Thorn

Jaarverslagen

 

 

STICHTING KRUISEN EN KAPELLEN THORN

Jaarverslag 2023

Dit jaar werden weer twee nieuwe bestuursleden aangetrokken zodat we ook in de toekomst verzekerd zijn van enthousiaste en kundige mensen. Dit zijn: Jac Forshelen, historicus en als oud ambtenaar monumentzaken in de gemeente Maasgouw thuis in de wereld van monumentenzorg, en Tim Corstjens, de schoonkleinzoon van Jac Stoks en als dakdekker een goede aanwinst in het bestuur met zijn kennis en kunde ook op het gebied van leien daken.
Mevrouw Lamericks is bereid gevonden het beheer van het Barberabeeld aan het Lindenpad op zich te nemen. Voor alle beheerders is het belangrijk om te weten dat ze altijd een beroep kunnen doen op het bestuur als er vragen of  problemen zijn bij het beheer van hun kapel of wegkruis.

In oktober hielden we onze laatste bestuursvergadering in Stevensweert ten huize van Lei Peeters waar we gedurende vele jaren steeds gastvrij werden ontvangen. Omdat 2 van de nieuwe bestuursleden nog volop werkzaam zijn en niet overdag kunnen vergaderen, besluiten we voortaan in de avonduren en ook in Thorn te gaan vergaderen in het cultuurhuis. Lei Peeters zal niet meer live bij de vergaderingen aanwezig zijn maar via agenda en verslag op de hoogte worden gehouden.

Wat betreft de werkzaamheden is er vooral aandacht geweest voor de bestrijding van onkruid bij de diverse kapellen.
De Annakapel vertoont scheurvorming en behoeft grondig onderhoud. Dit wordt een project voor volgend jaar en er zal ook worden onderzocht of en hoe er aanspraak gemaakt kan worden op monumenten subsidie.

 

Jaarverslag 2022

In dit jaar werden de geconstateerde gebreken aan 5 veldkapellen en het wegkruis aan de Heerbaan aangepakt.

Er werd door onze bouwmeester Dre Corstjens en Jac Jacobs deskundig advies ingewonnen hoe de scheuren in de daken en muren van de kapellen het beste konden worden gerepareerd. Dankzij de toegezegde subsidie via onze overkoepelende stichting Kruisen en Kapellen Maasgouw konden bij de firma Mofers de materialen besteld worden die daarvoor noodzakelijk waren. De gebroeders Jacobs klaarden deze klus en voor het eind van het jaar stonden de Antoniuskapel, de Barberakapel, de Hubertuskapel, de Rochuskapel en de Catharinakapel er weer picobello bij.

 

In april kon met hulp van de gemeente het hernieuwde wegkruis aan de Heerbaan worden geplaatst en in juni werd dit wegkruis plechtig ingewijd door pastoor-deken Wim Miltenburg.

Onze voorzitter Paul Kipp vertelde iets over de geschiedenis van dit wegkruis en Lei Peeters droeg het door hem in het Thoears vertaalde gedicht “Kruuzer langs de sjtraote” voor van Jeanne Timmermans. De gemeente plantte ook een tweede Lindenboom en een nieuw bankje.

 

In mei presenteerde we onze Stichting, samen met de afdeling Kruisen en Kapellen van de Heemkring Heel, op de contactdag van de gemeente Maasgouw in het cultureel centrum Don Bosco in Heel.

 

Omdat we ons realiseren dat we langzaam samen verouderen zochten en vonden we verse krachten in ons bestuur in de persoon van Marcel Lalieu.

Ook in de beheerders van de kapellen vonden enkele veranderingen plaats. Het beheer van de Annakapel werd overgenomen door de familie Dijkstra, dat van de Ansfriedkapel door de familie Wullems en dat van de Jozefkapel door Karin Lalieu.J
aarverslag 2021

Dit was het tweede jaar waarin de maatregelen om het Covidvirus te beteugelen ons beperkingen oplegde om fysiek als voltallig bestuur bij elkaar te komen en te vergaderen.

Dat deden wij dan ook slechts twee keer en wederom in de gastvrije huiskamer van de familie Peeters in Stevensweert.

 

Wel boden onze Kapellen en Kruisen een goede gelegenheid om ook in lockdown periodes een gezonde tocht te maken binnen de kern en het buitengebied van Thorn en een moment van bezinning in te lassen.

 

We hielden natuurlijk wel in kleinere samenstelling of telefonisch, per mail en whatsapp contact en zo konden we in juni ook onze nieuwe website online zetten die tot stand was gekomen dankzij een subsidie van het Fonds voor de Cultuurparticipatie en werd gerealiseerd door Jeroen van Montfort van FJ Design. Onze website kreeg daarmee een hedendaagse uitstraling, is overzichtelijker voor de bezoeker en voor ons makkelijker te vullen met bijzonderheden over de kruisen en kapellen en met actuele informatie. Hopelijk weten veel bezoekers ons te vinden om ook via deze weg uitgenodigd te worden een bezoek te brengen aan de vele religieuze en historische pareltjes in en rondom Thorn.

 

In April werd tijdens een inspectie van het wegkruis op de Heerbaan geconstateerd dat er houtrot was opgetreden bij de steun en tussen de balken van het kruis. Na onderzoek omtrent de monumentale waarde van het kruis en de mogelijkheid van reparatie, werd tenslotte besloten om een timmerman een nieuw kruis van duurzaam eikenhout te laten vervaardigen en daarop het bronzen corpus te monteren zodat de uitstraling hetzelfde zou blijven.

De gemeente werd verzocht een tweede lindenboom te plaatsen en het verweerde bankje te vervangen door een duurzaam exemplaar van groengelakt ijzer.

 

Op 6 december 2021 overleed ons zeer gewaardeerd bestuurslid Tinus Coolen ,die ondermeer letterlijk en figuurlijk aan de basis stond van de St Job Kapel en jarenlang zeer aktief was bij het onderhoud van onze kapellen en kruisen. Wij zullen hem dankbaar blijven herinneren.

 

Wij dankten dit jaar onze beheerders en vrijwilligers met het aanbieden van een in Thorn gebakken kerstbrood en een fraaie kerstkaart die onze voorzitter bij hen allen bezorgde.

 

Een rondgang langs alle kruisen en kapellen resulteerde in een ruime opzet van alle noodzakelijke reparaties, de tijdsplanning daarvan en een bijbehorend kostenplaatje als houvast voor onszelf en de aanvraag van subsidies. We weten weer wat ons te doen staat en kunnen gelukkig rekenen op medewerking van actieve vrijwilligers, beheerders en bestuursleden.

 

Jaarverslag 2020

Dit jaar stond in het teken van de perikelen rondom Corona.

Wij kwamen dan ook slechts 3 keer bij elkaar voor een bestuursvergadering en namen in september op het terras van het Kapelhuis informeel en feestelijk afscheid van Mat Rongen die medeoprichter en 25 jaar bestuurslid was van onze Stichting.

Bij de Kamer van Koophandel werden Paul Kipp en Lenie Bosma als nieuwe bestuursleden ingeschreven, respectievelijk als voorzitter en penningmeester. De bevoegdheden werden daarmee officieel overgedragen.

 

 Het onderhoudswerk lag echter niet stil!

De geplande grote opknapbeurt van de Nepomucenuskapel kon dan wel niet doorgaan tijdens de oorspronkelijke NL DOET dag in maart, maar toen het weer mogelijk was werd de kapel samen met vrijwilligers alsnog aangepakt in Juni en in de hete zomermaanden verder ook van binnen geheel opnieuw geschilderd.

Ook de klemmende deur van de St Annakapel werd aangepakt en opnieuw in de verf gezet.

 

In het Gerardusmagazine verscheen een artikel over onze kapellen verluchtigd met fraaie foto’s en de uitnodiging om vooral naar Thorn te komen om de kapellen in het echt te zien. Want dat bleef natuurlijk ook in deze coronatijd mogelijk.

 

In mei werden onze wegkruisen traditiegetrouw versierd en onze beheerders ontvingen in december een mandje met streekproducten en een mooie kaart als dank voor hun bijdrage in het aantrekkelijk houden van onze kapellen en wegkruisen.

 

Omdat het moeilijk is om onze website te laden met nieuwe informatie vroegen wij bij het Fonds voor Cultuurparticipatie subsidie aan voor het vernieuwen en up to date houden van onze website. Tot onze vreugde kregen wij in december bericht dat onze aanvraag gehonoreerd werd.

Wij verwachten dat wij u vanaf mei 2021 middels deze vernieuwde website op de hoogte kunnen houden en u te verleiden om vaak een bezoek te brengen aan Thorn en haar mooie kapellen en wegkruisen.Jaarverslag 2019
 

Het jaar 2019 was voor onze Stichting Kruisen en Kapellen Thorn een feestelijk en druk jaar.

Wij kwamen als bestuur 7 keer in vergadering bijeen ten huize van ons bestuurslid Lei Peeters in Stevensweert waar we steeds gastvrij werden ontvangen. Daar spraken we de taken af die nodig waren om ons jubileum feest en de uitgave van ons nieuwe boekje goed te laten verlopen.

Tussendoor hadden natuurlijk nog veel contact telefonisch of per mail of in subgroepjes en met andere vrijwilligers en medewerkers aan het nieuwe boekje.Uitgeverij TIC, Tony Joosen en Har Bokken.

Mat Rongen had aangegeven dat hij na de jubileumviering wilde stoppen met zijn werk als voorzitter en penningmeester van onze Stichting. Wij wilden hem graag bedanken voor zijn vele werk gedurende de afgelopen 25 jaar en vroegen voor hem een koninklijke onderscheiding aan die hem tijdens de jubileumviering op 25 oktober van dit jaar door burgemeester Strous werd opgespeld.

Gelukkig vonden we in Paul Kipp een kundig nieuwe voorzitter en in Lenie Bosma een betrouwbaar en gedegen nieuwe penningmeester. Gedurende het jaar waren zij al aanwezig bij onze bestuursvergaderingen en konden zich zo vertrouwd maken met het werk van onze stichting.

Ook Tinus Coolen gaf aan dat hij om gezondheidsredenen wilde stoppen met zijn werkzaamheden aan de kapellen en kruisen. Wij zijn Tinus dankbaar voor de vele klussen die hij gedurende jaren voor onze stichting heeft verricht met name aan de St. Jobkapel die zonder hem niet tot stand had kunnen komen.

Wij vonden de gemeente Maasgouw bereid om ons subsidie te verstrekken voor de uitgave van ons nieuwe boekje in het kader van de subsidieregeling Recreatie en Toerisme en ook van de Vrienden van Thorn ontvingen wij een substantieel bedrag uit het fonds stimulering Thorner erfgoed. Ook van een aantal andere stichtingen en particulieren ontvingen wij mooie sponsor bijdragen waardoor wij de uitgave van ons nieuwe boekje mogelijk konden maken en door kunnen met onze hoofdtaak: het onderhouden van de vele kapellen en kruisen in en rondom Thorn.

Ons 25 jarig jubileum vierden wij met een feestelijke dienst in de Kapel onder de Linden en daarna een receptie in het kapelhuis die druk werd bezocht en waar wij ook ons nieuwe boekje presenteerden.

De contactdag vanuit de Stichting Kruisen en Kapellen Limburg vond dit jaar plaats op 6 april in Nederweert in Eynderhof en al onze vrijwilligers waren ook daarbij uitgenodigd.

Op de valreep van 2019 kon eindelijk de akte passeren voor de overdracht van de grond waarop de St.Jozefkapel staat.

Jac Stoks maakte een fraai hekwerk voor de Jobkapel en plaatste dat daar samen met Dre Corstjens. Nu is het mogelijk om ook deze kapel dagelijks open te houden en kunnen bezoekers daar een kaarsje branden dankzij de nieuwe beheerster van deze kapel, Lenie Bosma.
Dre Corstjens en Jac Jacobs zagen dat de Jacobuskapel toe was aan een grondige restauratie en klaarden deze klus.