Stichting Kruisen & Kapellen Thorn
Stichting Kruisen & Kapellen Thorn

Kapel Onder de Linden

Alhoewel de Kapel Onder de Linden eigenlijk buiten de context van wegkruisen en kapellen valt, is ze toch in dit bestand opgenomen omdat veel kapelletjes als rustplaats op de route naar de kapel liggen en een bezoek aan deze schitterende kapel altijd de moeite waard is.
Het is een grote kapel met altaar, middenschip met zitbanken en een klein koor. Op het dak staat een kleine klokkenstoel


Adres:Heerbaan-Kapel 4 6017RB Thorn
Bouwjaar:1673

Historie

Met de bouw van de kapel werd in 1673 begonnen. Dit gebeurde in opdracht van Clara-Elisabeth, gravin van Manderscheidt-Blankenheim, die als kanunnikes deel uitmaakte van de religieuze gemeenschap van de adelijke Rijksabdij Thorn.
De kanunnikes, die zielelijk was, ging vaak naar het onooglijke veldkapelletje, dat om zijn eenvoud haar lief geworden was. Na een ziekbed van zeven jaren beloofde de stiftsdame dat, als zij weer naar het kapelletje zou kunnen lopen, zij daar een grote kapel zou bouwen.

Het werd een Loretokapel. In het Italiaanse Loreto bevindt zich een baseliek, die gebouwd is over het huisje waar de maagd Maria de boodschap van de engel zou hebben ontvangen betreffende de geboorte van Jesus.
Deze " Santa Casa" is volgens de legende in 1291 oor engelen vanuit Palestina naar Loreto overgebracht.
De kapel in Thorn, de enige Loretokapel in Nederland, is gebaseerd op opmetingen van een inmiddels verdwenen Loretokapel te Loveren bij Baarle-Nassau, waar het stift zelf ook bezittingen had.
Op 25 augustus 1673 werd de eerste steen gelegd en op 8 september 1674 werd het Mariabeeld in plechtige processie naar de kapel gebracht.
De officiele consecratie had plaats op 9 juli 1681. Op 7 april 1688 stierf de stichteres.

Kanunnik J.R. Broeckmeulen redde de kapel tijdens de Franse bezetting in 1796 en in 1803 werd ze weer in gebruik genomen. In 1811 werd de kapel westwaarts uitgebreid met een hoger gedeelte vanwege het toegenomen aantal kerkgangers.
Eind vorige eeuw werd de kapel nogmaals vergroot onder pastoor Canoy met een biechtkapel aan de noordzijde. Zowel de oude als de nieuwe kapel zijn bekroond met een torentje.
In de jaren 1970-1990 werden diverse restauraties uitgevoerd en in 1992 werden de kaarsenstandaards naar de biechtkapel verplaatst.
In 2014 werd het hele interieur van de kapel door de Stichting Restauratieatelier Limburg uit Maastricht grondig gerestaureerd samen met het prachtige wandscherm uit 1683, gemaakt door Guillaume Kerrinkx uit Antwerpen.

De kapel is dagelijks geopend en wekelijks zijn er nog eucharistievieringen en op verzoek huwelijks- en doopvieringen.

Beheerder

Mevr. T. Vogten

Locatie