Stichting Kruisen & Kapellen Thorn
Stichting Kruisen & Kapellen Thorn

Onze Lieve Vrouwe van Rust KapelMuurkapel, geplaatst in de ommuring van het voormalige kasteel later klooster Hagenbroek.

Adres:Hagenbroek achter nr. 13
Bouwjaar:Onbekend

Een nauwkeurige datering van de stichting valt vooralsnog niet te geven. Waarschijnlijk is de kapel ruim 100 jaar oud, ook al zijn er geluiden te horen welke de kapel dateren in het begin van de 19e eeuw. Het is aannemelijk dat de huidige kapel in de plaats is gekomen van de ernaast in de muur gesitueerde niskapel, dit vanwege de toegenomen populariteit van onze Lieve Vrouw van Rust, hetgeen natuurlijk was te danken aan de eeuwenoude legende over het ontstaan van de niskapel. Een man en vrouw vragen aan Maria om voorspraak voor hun zeer onrustig kind, met de belofte een kapel te bouwen als het kind rustig zou worden. Het kind overleed, maar wat later werd de kapel toch gebouwd om tot in deze tijd bezocht te worden door moeders met onrustige of 'lastige' kinderen. Ook anderen wier hart vol onrust is door ondervonden teleurstelling, verdriet en ontgoocheling bezochten de kapel.

Na de oorlog raakte de kapel in verval, maar begin jaren zestig werd zij geheel gerestaureerd. Het gepolychromeerd houten beeld van Maria met kind wordt laat 19e, begin 20e eeuw gedateerd. Hilarion Thans, de zingende franciscaan, dicht een processielied, waarvan het refrein luidt: Onze lieve Vrouw van Rust, Gij die zorg en kommer sust, Laat ons, bij u neergezeten, Vrede vinden, leed vergeten.

Locatie