Stichting Kruisen & Kapellen Thorn
Stichting Kruisen & Kapellen Thorn

JozefkapelBouwjaar:2008

Het duurde vier jaar maar de kapel is er gekomen. De kapel, die voordien in de bosschages van Hagenbroek stond en die in de zestiger jaren van de vorige eeuw werd afgebroken, kreeg enige honderden meters verderop een nieuw leven.

Op een idyllische plaats aan de Baarstraat is de kapel door de Stichting Kruisen en Kapellen Thorn herbouwd. De kapel heeft een aparte vorm gekregen, die overigens geenszins lijkt op die van de vorige Jozefkapel.
Bestuurslid Dré Corstjens tekende het bijzondere ontwerp: een kapel met een ronde vorm en een puntdak. De bouw van de kapel heeft plaatsgevonden door leerlingen van de Gilde Opleidingen in Roermond op het terrein van de school aldaar en werd naderhand naar Thorn getransporteerd.
De kapel is geplaatst in een bocht van de Baarstraat op een stukje grond dat de stichting van de zusters zal verwerven.

De kapel werd op zondag 18 maart 2012, dus daags voor de naamdag van de H.Jozef, onder grote belangstelling plechtig ingezegend door deken R.Maessen.

Beheerder

Karin Lalieu

Locatie