Stichting Kruisen & Kapellen Thorn
Stichting Kruisen & Kapellen Thorn

NepomucenuskapelBouwjaar:Onbekend

Over de oprichting van de kapel is het volgende te vinden in de protocollen van de vergaderingen van het Kapittel, 1737-1747 ± …`weilen joannis Engels….Gern ein capelijen zu ehren des heiligen Joannis Nepomuceni….aufin ittervorter wegh im thorer feldt auffrichtenwolten…dass er selbe besehen, undt niemandt schadtlich zu befunden habe, so ist denenselben ihr petitum zugestanden worden. Luna 21 Maij 1742. …..Ihre Durchlaucht die mggdige frau Dechantin;Ihre Excell..Von Konigsegg …..”

Op 21 mei 1742 krijgt Johannis Engels dus toestemming van het Kapittel om een kapel te bouwen ter ere van de H. Nepomucenus. De oorspronkelijke kapel, (zie foto boven) welke stond op de tweesprong Casino-Wilhelminalaan, leek veel op de St. Annakapel. De voorgevel met deuropening keek uit over de Ittervoorterweg. Aan die kant stond ook een dikke eik welke de kapel in zijn geheel overschaduwde. In de kapel bevond zich het huidige beeld van de Praagse heilige, beschermer van het biechtgeheim, afgebeeld als priester met op het hoofd een bonnet. Het beeld stond op een altaar met daarvoor enige houten knielbanken.

Omstreeks 1900 werd de kapel afgebroken i.v.m. de bouw van een café voor de tramhalte en het plaatsen van een weegbrug. Aan het Lindepad verrees de nieuwe kapel.

Beheerder

Mevr. J & Dhr. A Bakx

Locatie