Stichting Kruisen & Kapellen Thorn
Stichting Kruisen & Kapellen Thorn

BarbarakapelDeze traditionele veldkapel staat in een talud langs een holle weg. Het is een eenvoudige bakstenen niskapel met hardstenen nisomlijsting.

Bouwjaar:Onbekend

Historie

Over de oudste geschiedenis van de kapel is alleen bekend dat het bedehuisje staat ingetekend op een Kuyperkaart uit 1867. Verder is bekend dat begin jaren vijftig de kapel nog in goede staat was. Wel ontbrak toen al het Barberabeeld. Dat beeld was wegens zijn kunsthistorische waarde overgebracht naar de parochiekerk. Daarna ging de toestand van de kapel snel achteruit.

De toenmalige eigenaar van de kapel, de Thornse familie Crasborn, besloot bij gelegenheid van een familiereunie in 1958 de kapel te restaureren. In 1962 was de restauratie een feit. Er werd door de Thornse kunstenaar Harry van de Boel een beeld vervaardigd, dat later spoorloos verdween.
In 1995 werd een nieuwe ingrijpende restauratie voltooid. Het initiatief hiertoe was genomen door de toenmalige Werkgroep Kruisen en Kapellen. Bij die gelegenheid werd de kapel deels uit het talud gegraven.
Het kleine houten beeldje (Kevelaer, jaren '70) werd vervangen door een gipsen beeld. Barbera is afgebeeld als patrones van de mijnwerkers met in haar rechterhand een mijnwerkerslamp terwijl ze aan de linkerzijde wordt geflankeerd door een toren.

De inzegening van de kapel, die eigendom is van de parochie, vond plaats op 10 september 1995 door pastoor deken Th. Willemssen.

Beheerder

Mevr. Reumkens

Locatie