Kapellen en kruisen
Sint Ansfriedkapel
Op 15 september 1984 werd de nieuw gebouwde kapel ter ere van de H. Ansfried ingezegend door deken M. Niessen van Thorn. Aanleiding was het 25-jarig bestaan van de mavo in Thorn, welke de naam droeg van de stichter van Thorn.

De kapel is ontworpen door S. Drummen, leraar handenarbeid op de toenmalige mavo. Hij nam ook de artistieke verfraaiing van de kapel in de vorm van ornamenten en het smeedijzeren hekwerk voor zijn rekening. Het prachtige beeld is afkomstig uit de parochiekerk. In de vloer van de kapel bevindt zich een loden koker met daarop de namen van de medewerkers.
- Stichting Kruisen en Kapellen Thorn -